2651 predikningar + 443 predikouppslag + 419 tal + 364 gudstjänsttexter + 69 övriga texter = 3946 texter 

Regler

Regler för Predika.nu

Du som önskar bli medlem i Predika.nu predikar professionellt, det vill säga du är troligtvis präst eller pastor, men skulle du ha annan tjänst och ändå känner att detta är något för dig, så hör av dig till oss under rubriken Kontakta oss.

För att Predika.nu skall fungera vill vi att du lägger upp dina predikningar och uppslag här, så att andra medlemmar kan ta del av dem. Vi är väl medvetna att det skiljer mycket mellan hur ofta medlemmar predikar och att det har betydelse för hur många predikningar du lägger in, men vi ser helst att du lägger upp minst fem predikningar per år. Studenter behöver inte lägga upp några predikningar.

Du ger Predika.nu rätten att lagra och visa de predikningar du lägger upp här, även om du senare väljer att säga upp ditt medlemskap. Det innebär att de predikningar du lägger in här inte tas bort eller försvinner, även om du själv väljer att inte längre vara medlem.

Vidare ger du oss som arbetar med Predika.nu rätt att göra smärre ändringar i de predikningar du lägger upp här; t ex rättningar av stavfel eller meningsbyggnad.

Du behöver en e-postadress som du aktivt använder; det är med din e-postadress du loggar in, och det är till den e-postadressen vi skickar meddelanden för att kommunicera med dig.

Vi lämnar inte ut din e-postadress till någon, vare sig personer eller företag.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort predikningar som vi inte anser följer reglerna.

Vi förbehåller oss rätten att, utan motivering, neka medlemskap eller stänga av medlem som misskött sig.

Slutligen förutsätter vi att du respekterar Svenska kyrkans ordning och alla människors lika rätt och värde, oavsett kön, religion, ursprung eller sexuell läggning.

Medlemsavgift

Du betalar 500 kr (inkl moms) per kalenderår. Detta kan komma att ändras i framtiden, beroende på framför allt de kostnader vi har för att hålla Predika.nu igång: serverhyra, support, underhåll etc.

Om du blir avstängd på grund av att du misskött dig anses medlemsavgiften för det kalenderåret förverkad.

Studeranderabatt

Du som studerar till präst eller pastor (eller motsvarande i just ditt samfund) är också välkommen hit. Vi bjuder på medlemsavgiften fram till att du är färdigutbildad.

Vad får jag för min medlemsavgift?

Du får full tillgång till Predikoarkivet, där medlemmar lägger in sina predikningar till förmån för dig och övriga medlemmar. I Fyndlådan hittar du idéer, tankar och uppslag till predikningar som kanske aldrig skrevs, men som nu kan få inspirera dig istället.

I Kalendern kan du enkelt se vilka bibeltexter som gäller för kommande söndagar, samt läsa och skriva ut dessa texter. Där listas också de predikningar och predikouppslag som finns för de olika gudstjänsttillfällena. Tillsammans föreslår alla medlemmar psalmer till psalmvalslistan.

Du kan också hitta bibeltexter för samtliga gudstjänsttillfällen i Svenska kyrkans Evangeliebok, och när dessa infaller under året. På startsidan ser du också de tre nästkommande gudstjänsttillfällena, så att du enkelt kan se texter och psalmval för dessa.

Du får också tillgång till vårt diskussionsforum, där du kan diskutera predikokonst, söndagens texter, och mycket annat med andra medlemmar.

Du behöver inte ha tillgång till bredband för att använda Predika.nu. Vi har ansträngt oss speciellt för att även modemanvändare ska kunna använda våra tjänster.

Kan jag få se mig omkring utan att betala?

Om du vill se dig omkring, klicka här för att fylla i en ansökan om ett gästkonto. Som gäst kan du bläddra runt på Predika.nu, söka på predikningar etc, men du kan inte:

- läsa bibeltexter (av upphovsrättsliga skäl).
- lägga in texter.
- använda forumet.

Ett gästkonto blir inaktivt efter en tid.

På samma sida kan du också fylla i en ansökan om fullt medlemskap.

Hur blir jag medlem?

Klicka här för att fylla i en ansökan. Så fort din ansökan blivit godkänd skickar vi ett lösenord till din e-postadress, så att du kan logga in och börja använda Predika.nu.

Upphovsrätt

När du använder Predika.nu, tänk på att respektera upphovsrätten. Tillsammans hjälper vi varandra att finna inspiration och utvecklas som predikanter, och i det ligger också en respekt för det arbete dina medpredikanter lagt ner.

Om du hittar en formulering, en tolkning eller en idé du vill använda, gör det! Men om du av någon anledning använder längre stycken, ange vem som ursprungligen skrev texten. Givetvis kan man inte alltid ange en fullständig litteraturförteckning i slutet av en predikan, men man kan rätt elegant väva in en formulering av typen "Min kollega NN skrev en gång".

För en lite längre utläggning om upphovsrätt, klicka här!