2644 predikningar + 443 predikouppslag + 419 tal + 364 gudstjänsttexter + 69 övriga texter = 3939 texter 

Vad är Predika.nu?

Ett arbetsverktyg

Predika.nu är ett internetbaserat arbetsverktyg för att hjälpa människor som predikar professionellt att utvecklas i sitt arbete genom att dela med sig av sina egna texter, idéer och tankar, och i utbyte få ta del av alla andra medlemmars texter, idéer och tankar.

Syftet

Vårt mål med Predika.nu är att alla vi medlemmar ska utvecklas i vår yrkesroll och bli ännu bättre på det vi gör. Vi finner inspiration, idéer och nya tankegångar genom att ge varandra tillgång till våra texter, och vi finner stöd och gemenskap i kontakten med varandra.

Hur fungerar det?

När du blir medlem i Predika.nu får du ett lösenord, som du använder för att logga in på webbplatsen. Väl inne har du sedan tillgång till en mängd olika funktioner:

På sidorna Predikningar, Predikouppslag och Tal kan du läsa predikningar, uppslag, vigseltal, doptal, begravningstal etc som andra medlemmar skrivit.

Du kan också läsa Böner, Inledningsord och Beredelseord, dels från oss andra medlemmar, men också från Den svenska Kyrkohandboken (som också finns här på Predika.nu, bara att läsa eller skriva ut, delar av eller hela).

Vi publicerar också Essäer av människor som vi tycker har intressanta saker att dela med sig av. Vi delar också med oss av Konfirmandmaterial, såväl övningar och lektioner som hela upplägg.

Vi delar också med oss av Psalmval, dels för olika förrättningar, dels för specifika gudstjänsttillfällen.

Kanske viktigast av allt är vårt Forum där vi diskuterar predikokonst, texter och mycket annat. Här kan vi alla möta kollegor när som helst på dygnet för att diskutera allt som är svårt eller roligt i yrket.

Vem kan bli medlem?

Du som predikar professionellt är välkommen att ansöka om medlemskap på Predika.nu. Vi kräver dock att du respekterar Svenska kyrkans ordning samt att du delar tanken om alla människors lika rätt och värde, oavsett kön, religion, ursprung eller sexuell läggning.

Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller arbeta där, men Predika.nu utgår från Svenska kyrkans tradition och Evangeliebok. Vi har medlemmar från Svenska Missionskyrkan, EFS, Svenska Kyrkan, Den Danske Folkekirke, Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Alliansmissionen, Pingstkyrkan och Frälsningsarmén.

Hur blir jag medlem? Och vad kostar det?

Se Regler.

Människorna bakom

Webbplatsen Predika.nu drivs av Cecilia Rangvin, Åsa Carmesund och Per Almered. Cecilia och Åsa är präster i Svenska kyrkan och det är vi som över mycket kaffedrickande hittat på Predika.nu. Per har sedan byggt det hela.Cecilia Rangvin och Åsa Carmesund