2477 predikningar + 434 predikouppslag + 416 tal + 362 gudstjänsttexter + 69 övriga texter = 3758 texter 

Välkommen

På Predika.nu lägger vi präster, pastorer och andra som predikar professionellt upp de texter vi skriver så att alla andra medlemmar kan ta del av dom.

Predika.nu är ett arbetsredskap som du når överallt där du har tillgång till internet.

Läs mer...

Jag är redan medlem:

E-postadress:

Lösenord:
 Glömt lösenord?


Kommande gudstjänsttillfällen

2021-10-24: Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

Predikotexter: 10
Övriga texter: 9
Psalmval: 10

2021-10-31: Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Predikotexter: 11
Övriga texter: 2
Psalmval: 8

2021-11-06: Alla helgons dag

Predikotexter: 25
Övriga texter: 3
Psalmval: 11

Kalendern