2639 predikningar + 443 predikouppslag + 418 tal + 364 gudstjänsttexter + 69 övriga texter = 3933 texter 

Välkommen

På Predika.nu lägger vi präster, pastorer och andra som predikar professionellt upp de texter vi skriver så att alla andra medlemmar kan ta del av dom.

Predika.nu är ett arbetsredskap som du når överallt där du har tillgång till internet.

Läs mer...

Jag är redan medlem:

E-postadress:

Lösenord:
 Glömt lösenord?


Kommande gudstjänsttillfällen

2024-04-14: Tredje söndagen i påsktiden (Misericordias domini)

Predikotexter: 21
Övriga texter: 4
Psalmval: 16

2024-04-21: Fjärde söndagen i påsktiden (Jubilate)

Predikotexter: 17
Övriga texter: 4
Psalmval: 21

2024-04-28: Femte söndagen i påsktiden (Cantate)

Predikotexter: 25
Övriga texter: 2
Psalmval: 23

Kalendern