2467 predikningar + 434 predikouppslag + 416 tal + 361 gudstjänsttexter + 69 övriga texter = 3747 texter 

Välkommen

På Predika.nu lägger vi präster, pastorer och andra som predikar professionellt upp de texter vi skriver så att alla andra medlemmar kan ta del av dom.

Predika.nu är ett arbetsredskap som du når överallt där du har tillgång till internet.

Läs mer...

Jag är redan medlem:

E-postadress:

Lösenord:
 Glömt lösenord?


Kommande gudstjänsttillfällen

2021-09-26: Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet

Predikotexter: 8
Övriga texter: 3
Psalmval: 5

2021-10-03: Den helige Mikaels dag

Predikotexter: 29
Övriga texter: 3
Psalmval: 14

2021-10-10: Tacksägelsedagen

Predikotexter: 25
Övriga texter: 5
Psalmval: 14

Kalendern