2347 predikningar + 428 predikouppslag + 405 tal + 356 gudstjänsttexter + 69 övriga texter = 3605 texter 

Välkommen

På Predika.nu lägger vi präster, pastorer och andra som predikar professionellt upp de texter vi skriver så att alla andra medlemmar kan ta del av dom.

Predika.nu är ett arbetsredskap som du når överallt där du har tillgång till internet.

Läs mer...

Jag är redan medlem:

E-postadress:

Lösenord:
 Glömt lösenord?


Kommande gudstjänsttillfällen

2020-02-23: Fastlagssöndagen (Esto mihi)

Predikotexter: 22
Övriga texter: 4
Psalmval: 9

2020-02-26: Askonsdagen

Predikotexter: 12
Övriga texter: 1
Psalmval: 6

2020-03-01: Första söndagen i fastan (Invocavit)

Predikotexter: 21
Övriga texter: 6
Psalmval: 12

Kalendern