2459 predikningar + 433 predikouppslag + 415 tal + 361 gudstjänsttexter + 69 övriga texter = 3737 texter 

Välkommen

På Predika.nu lägger vi präster, pastorer och andra som predikar professionellt upp de texter vi skriver så att alla andra medlemmar kan ta del av dom.

Predika.nu är ett arbetsredskap som du når överallt där du har tillgång till internet.

Läs mer...

Jag är redan medlem:

E-postadress:

Lösenord:
 Glömt lösenord?


Kommande gudstjänsttillfällen

2021-06-26: Midsommardagen

Predikotexter: 14
Övriga texter: 4
Psalmval: 5

2021-06-27: Den helige Johannes Döparens dag

Predikotexter: 10
Övriga texter: 4
Psalmval: 4

2021-07-04: Apostladagen

Predikotexter: 15
Övriga texter: 1
Psalmval: 9

Kalendern