2648 predikningar + 443 predikouppslag + 419 tal + 364 gudstjänsttexter + 69 övriga texter = 3943 texter 

Mer om upphovsrätten

Om upphovsrätt

Upphovsrätten gäller på Internet precis som i samhället i övrigt. Den regleras framförallt av Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) samt av diverse internationella konventioner som Sverige är ansluten till, såsom Bernkonventionen.

Oavsett om det gäller ett konstverk, en predikan, ett litterärt verk eller ett musikstycke, så gäller upphovsrätten. Idéer skyddas däremot inte genom upphovsrätten, utan bara idéns utformande. Om du skriver en predikan på idén "Gud är kärlek" skyddas då inte din idé, endast sammanställandet och utformandet av predikan på denna idé. Verket behöver inte heller ha ett visst omfång, utan meningar och till och med ord kan anses vara upphovsrättsskyddade.

Vad innebär då upphovsrätten?

Upphovsrätten består av två delar:

Den ideella rätten innebär en rätt att få sitt namn angivet, skydd mot kränkande ändringar samt skydd mot kränkande användning. Den ideella rätten kan man inte förlora och inte sälja vidare. Detta innebär att om du citerar en dikt i din predikan måste du ange vem som har skrivit den för att inte kränka upphovsmannens ideella rätt, precis på samma sätt som någon som citerar din predikan måste ange dig som upphovsman.

Den ekonomiska rätten däremot innebär en rätt att tillåta respektive förbjuda mångfaldigande, såsom att göra verket tillgängligt för allmänheten. Den ekonomiska rätten kan man upplåta till andra, helt eller delvis och med eller utan förbehåll.

Hur fungerar det med citat?

Det finns en inbyggd och hävdvunnen citaträtt. Citering ska ske i enlighet med så kallad "god sed". Det brukar innebära att citeringen ska motiveras av ändamålet, man ska noggrant ange källa samt citatet ska inte vara orimligt långt. Detta är ganska flytande kriterier, men håller man sig inom "god sed" samt ber om tillstånd från upphovsmannen i tveksamma fall borde det inte skapa problem.

Citaträtten innebär en rätt att utan tillstånd eller ersättning kopiera och göra ett alster tillgängligt för andra, med förbehåll för “god sed” som beskriven ovan.