2115 predikningar + 418 predikouppslag + 388 tal + 343 gudstjänsttexter + 66 övriga texter = 3330 texter 

Välkommen

På Predika.nu lägger vi präster, pastorer och andra som predikar professionellt upp de texter vi skriver så att alla andra medlemmar kan ta del av dom.

Predika.nu är ett arbetsredskap som du når överallt där du har tillgång till internet.

Läs mer...

Jag är redan medlem:

E-postadress:

Lösenord:
 Glömt lösenord?


Kommande gudstjänsttillfällen

2016-10-02: Den helige Mikaels dag

Predikotexter: 21
Övriga texter: 3
Psalmval: 14

2016-10-09: Tacksägelsedagen

Predikotexter: 19
Övriga texter: 4
Psalmval: 16

2016-10-16: Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

Predikotexter: 13
Övriga texter: 6
Psalmval: 7

Kalendern