2225 predikningar + 426 predikouppslag + 396 tal + 348 gudstjänsttexter + 66 övriga texter = 3461 texter 

Välkommen

På Predika.nu lägger vi präster, pastorer och andra som predikar professionellt upp de texter vi skriver så att alla andra medlemmar kan ta del av dom.

Predika.nu är ett arbetsredskap som du når överallt där du har tillgång till internet.

Läs mer...

Jag är redan medlem:

E-postadress:

Lösenord:
 Glömt lösenord?


Kommande gudstjänsttillfällen

2018-04-29: Femte söndagen i påsktiden (Cantate)

Predikotexter: 19
Övriga texter: 2
Psalmval: 23

2018-05-06: Bönsöndagen (Rogate)

Predikotexter: 10
Övriga texter: 1
Psalmval: 16

2018-05-10: Kristi himmelfärdsdag

Predikotexter: 17
Övriga texter: 1
Psalmval: 15

Kalendern