2166 predikningar + 422 predikouppslag + 390 tal + 345 gudstjänsttexter + 66 övriga texter = 3389 texter



 

Välkommen

På Predika.nu lägger vi präster, pastorer och andra som predikar professionellt upp de texter vi skriver så att alla andra medlemmar kan ta del av dom.

Predika.nu är ett arbetsredskap som du når överallt där du har tillgång till internet.

Läs mer...

Jag är redan medlem:

E-postadress:

Lösenord:
 Glömt lösenord?


Kommande gudstjänsttillfällen

2017-04-23: Andra söndagen i påsktiden (Quasimodogeniti)

Predikotexter: 10
Övriga texter: 1
Psalmval: 12

2017-04-30: Tredje söndagen i påsktiden (Misericordias domini)

Predikotexter: 12
Övriga texter: 3
Psalmval: 20

2017-05-07: Fjärde söndagen i påsktiden (Jubilate)

Predikotexter: 14
Övriga texter: 4
Psalmval: 25

Kalendern