2146 predikningar + 422 predikouppslag + 389 tal + 343 gudstjänsttexter + 66 övriga texter = 3366 texter 

Välkommen

På Predika.nu lägger vi präster, pastorer och andra som predikar professionellt upp de texter vi skriver så att alla andra medlemmar kan ta del av dom.

Predika.nu är ett arbetsredskap som du når överallt där du har tillgång till internet.

Läs mer...

Jag är redan medlem:

E-postadress:

Lösenord:
 Glömt lösenord?


Kommande gudstjänsttillfällen

2017-02-26: Fastlagssöndagen (Esto mihi)

Predikotexter: 22
Övriga texter: 4
Psalmval: 9

2017-03-01: Askonsdagen

Predikotexter: 9
Övriga texter: 1
Psalmval: 6

2017-03-05: Första söndagen i fastan (Invocavit)

Predikotexter: 18
Övriga texter: 6
Psalmval: 12

Kalendern