2313 predikningar + 428 predikouppslag + 404 tal + 356 gudstjänsttexter + 69 övriga texter = 3570 texter 

Välkommen

På Predika.nu lägger vi präster, pastorer och andra som predikar professionellt upp de texter vi skriver så att alla andra medlemmar kan ta del av dom.

Predika.nu är ett arbetsredskap som du når överallt där du har tillgång till internet.

Läs mer...

Jag är redan medlem:

E-postadress:

Lösenord:
 Glömt lösenord?


Kommande gudstjänsttillfällen

2019-09-22: Fjortonde söndagen efter Trefaldighet

Predikotexter: 15
Övriga texter: 4
Psalmval: 18

2019-09-29: Den helige Mikaels dag

Predikotexter: 22
Övriga texter: 3
Psalmval: 14

2019-10-06: Sextonde söndagen efter Trefaldighet

Predikotexter: 11
Övriga texter: 4
Psalmval: 19

Kalendern